Hem

Välkommen till ST i geriatrik

i Stockholm


 

ST-utbildningen

 

Geriatriken inom Stockholms läns landsting bedrivs på 12 kliniker med sammanlagt knappt 1000 vårdplatser. Samtliga kliniker driver också minnesmottagningar. Det finns sammanlagt 77 ST-block i geriatrik.

 

Villkoren för utbildningen är lite olika beroende på om du går nya ST-utbildningen (blåmarkerade dokument) eller gamla (rödmarkerade).

Ramarna & intygen

Ramarna för utbildningen till specialist i geriatrik regleras på flera nivåer:

- förskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen,

- rekommendationer för allmänna kompetenser från Sveriges Läkarförbund,

- särskilda rekommendationer utarbetade av Svensk geriatrisk förening samt

- en gemensam kompetensbeskrivning för alla invärtesmedicinska specialiteter.

 

Samtliga dokument som beskriver dessa råd och rekommendationer finns tillgängliga på hemsidan under fliken RAMARNA.

 

Alla vanliga dokument som Socialstyrelsen kräver för att utfärda specialistkompetens finns samlade under fliken INTYG.

 

Innehåll & handledning

Utbildningen sker med hjälp av tjänstgöring, kurser, självständiga arbeten och egenstudier. Tips om kurser, litteratur och webbutbildningar är samlade på hemsidan.

 

Under hela utbildningen ska du ha en huvudhandledare och vid olika placeringar även en bihandledare. Studierektorerna har utarbetat rekommendationer för hur handledningen ska gå till. Dessa rekommendationer och dokumentmallar finns också samlade på hemsidan.

 

Copyright @ All Rights Reserved