KALENDARIUM


Kalendarium


2019


16-17 september:

Palliativ vård. Delmål b5. Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46. ProgramAnmälan.


18 september:

Äldrepsykiatriskt nätverk: Eutanasi. 15:00-16:45. Föreläsning av Anna Lindblad. Diskssion kring äldrepsykiatriska angelägenheter. Magnus Ladulåsgatan 63A.

Anmälan via

janusinfo.se


18-20 september:

Palliativ vård i livets slutskede. Delmål b5. Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22. Program. Anmälan.


19-20 september:

De nödvändiga samtalen. PKC, Sabbatsbergs sjukhus. Program. Anmälan.


23-27 september:

SIM-veckan, Elite Hotel Marina Tower Stockholm. Program.

Anmälan vi

www.sim.nu


24 september:

Update Geriatrik. Njurmedicinska sjukdomar hos den geriatriska patienten.

Magnus Ladulåsgatan 63A. 12:30-16:30

Anmälan via

janusinfo.se


25-27 september:

EUGMS i Krakow.

Anmälan via

www.eugms.org


1 oktober:

Sista ansökningsdag för SK-kurser under våren 2020.

http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/


Sista anmälningsdag till skrivning i den gemensamma kunskapsbasen.

Anmälan görs till din studierektor. Mer info i månadsbrevet för maj 2019.

https://sim.nu/save-the-date-skrivning-i-common-trunk-15-nov/


3 oktober

Svenska Kardiologföreningens Nationella Kliniska Utbildningssymposier:

Diabetes och hjärtkärlsjukdom.

Program och anmälan via

https://www.mkon.nu/nus


9 oktober:

Tromboemboliska sjukdomar. Mårten Söderberg, Södersjukhuset.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


11 oktober:

ACT-konferensen. Jämlik vård inom äldretandvård. Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22.

Anmälan och information.


16 oktober:

Läkemedelsutsättning - vem, var, när och hur? Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan


18 oktober

Endokrint forum Stockholm, höstmöte 2019. Diabetes in Real Life kl 13-16. Magnus Ladulåsgatan 63A.

Program och anmälan


24 oktober

Tänk hjärna! Ett seminarium om diagnostik och behandling av demens. 12:00-17:30. Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan


24 oktober

Antikoagulantiabehandling. Kl 13-17. Klarabergsviadukten 90.

Program och anmälan


13 november:

Hematologi hos äldre. Eva Ottosson, Danderyds sjukhus.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


13 november:

PKC-dagen. Information.


15 november:

Skrivning i den gemensamma kunskapsbasen. 8:30-12.00. Genomförs för föranmälda på Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, sal Andersson Busck.


19 november: Update Geriatrik.

Magnus Ladulåsgatan 63A. 12:30-16:30

Anmälan via

janusinfo.se20 november:

Före Geriatriskt forum: ST-utbildning. Svenska Läkaresällskapet.


21 november:

Läkare i hemsjukvård. 12:00-16:30. Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan


21-22 november:

Geriatriskt forum. Tema hjärta och smärta. Svenska Läkaresällskapet.


27-28 november:

De nödvändiga samtalen. PKC, Sabbatsbergs sjukhus. Program. Anmälan.


28 november

Senaste rönen om kardiologi från ESC och AHA. Registrering från 12.00. Bygget fest och konferens Norrlandsgatan 1.

Program och anmälan


29 november

Etikdag: prioriteringar - en del av läkekonsten? 9:30-16:00. Klara Östra kyrkogata 10. 

Program och anmälan


4 december

Äldrepsykiatriskt nätverk: Fallrisk och psykofarmaka. Kl 15:00-16:45. Klara Östra kyrkogata 10.

Program och anmälan


5-6 december:

De nödvändiga samtalen. PKC, Sabbatsbergs sjukhus. Program. Anmälan.


10 december

Lymfödem efter cancerbehandling - en sjukdom i skymundan. Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan


2020


15 januari:

Prel Gerontologi

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


27-28 januari

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål. Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan


12 februari:

Prel Ortopedisk rehabilitering och ortopediska infektioner

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


11 mars:

Prel Smärtbehandling

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


22 april:

Prel Beroende

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


23-24 april

Dysphagia - Difficulty swallowing. Berzeliussymposium. Malmö.

Mer information13 maj:

Prel Hud

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


3-6 juni:

The 25th Nordic Congress of Gerontology will take place in Iceland

Anmälan via

http://ngf-geronord.se/


1-4 september:

Framtidens specialistläkare. Malmö Arena.


7-9 oktober

EUGMS i Aten.

Mer information successivt på eugms.org.


16 september:

Prel Urologi

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


14 oktober:

Prel Stroke och strokerehabilitering

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


11 november:

Prel KOL

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


2021

22-24 september

EUGMS i London

Mer information successivt på eugms.org.

Copyright @ All Rights Reserved