KALENDARIUM


Kalendarium


2019


11 september:

Ångest och depression hos äldre.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


12 september:

Vetenskapsmetodik. Delmål a5. Föreläsare bl a docent Dorota Religa och medicine doktor Pauline Raaschou. Tid: 8.30-16.30. Plats: Sabbatsbergs sjukhus, plan 5, Grå rummet. 

Anmälan via

janusinfo.se


16-17 september:

Palliativ vård. Delmål b5. Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46. ProgramAnmälan.


18 september:

Äldrepsykiatriskt nätverk: Eutanasi. 15:00-16:45. Föreläsning av Anna Lindblad. Diskssion kring äldrepsykiatriska angelägenheter. Magnus Ladulåsgatan 63A.

Anmälan via

janusinfo.se


18-20 september:

Palliativ vård i livets slutskede. Delmål b5. Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22. Program. Anmälan.


19-20 september:

De nödvändiga samtalen. PKC, Sabbatsbergs sjukhus. Program. Anmälan.


23-27 september:

SIM-veckan, Elite Hotel Marina Tower Stockholm. Program.

Anmälan vi

www.sim.nu


24 september:

Update Geriatrik.

Magnus Ladulåsgatan 63A. 12:30-16:30

Anmälan via

janusinfo.se


25-27 september:

EUGMS i Krakow.

Anmälan via

www.eugms.org


1 oktober:

Sista ansökningsdag för SK-kurser under våren 2020.

http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/


Sista anmälningsdag till skrivning i den gemensamma kunskapsbasen.

Anmälan görs till din studierektor. Mer info i månadsbrevet för maj 2019.

https://sim.nu/save-the-date-skrivning-i-common-trunk-15-nov/


9 oktober:

Prel Tromboemboliska sjukdomar.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


11 oktober:

ACT-konferensen. Jämlik vård inom äldretandvård. Klara konferens.


13 november:

Hematologi hos äldre. Eva Ottosson, Danderyds sjukhus.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


13 november:

PKC-dagen. Information.


15 november:

Skrivning i den gemensamma kunskapsbasen. 8:30-12.00. Genomförs för föranmälda på Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22.


19 november: Update Geriatrik.

Magnus Ladulåsgatan 63A. 12:30-16:30

Anmälan via

janusinfo.se20 november:

Före Geriatriskt forum: ST-utbildning. Svenska Läkaresällskapet.


21-22 november:

Geriatriskt forum. Tema hjärta och smärta. Svenska Läkaresällskapet.


27-28 november:

De nödvändiga samtalen. PKC, Sabbatsbergs sjukhus. Program. Anmälan.


5-6 december:

De nödvändiga samtalen. PKC, Sabbatsbergs sjukhus. Program. Anmälan.


2020


15 januari:

Prel Gerontologi

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


12 februari:

Prel Ortopedisk rehabilitering och ortopediska infektioner

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


12 mars:

Prel Smärtbehandling

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


22 april:

Prel Beroende

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


13 maj:

Prel Hud

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


3-6 juni:

The 25th Nordic Congress of Gerontology will take place in Iceland

Anmälan via

http://ngf-geronord.se/


1-4 september:

Framtidens specialistläkare. Malmö Arena.


16 september:

Prel Urologi

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


14 oktober:

Prel Stroke och strokerehabilitering

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


11 november:

Prel KOL

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.Copyright @ All Rights Reserved