KALENDARIUM


Kalendarium


2019


16 oktober:

Läkemedelsutsättning - vem, var, när och hur? Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan


18 oktober

Endokrint forum Stockholm, höstmöte 2019. Diabetes in Real Life kl 13-16. Magnus Ladulåsgatan 63A.

Program och anmälan


24 oktober

Tänk hjärna! Ett seminarium om diagnostik och behandling av demens. 12:00-17:30. Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan


24 oktober

Antikoagulantiabehandling. Kl 13-17. Klarabergsviadukten 90.

Program och anmälan


7 november

GERIS Höstmöte. Tema Vårdmakt. Kl 17:30. Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22.

Anmälan hos geris.se


13 november:

Hematologi hos äldre. Eva Ottosson, Danderyds sjukhus.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


13 november:

PKC-dagen: Att möta människan i palliativ vård.

Program och anmälan.


15 november:

Skrivning i den gemensamma kunskapsbasen. 8:30-12.00. Genomförs för föranmälda. Plats meddelas senare.


19 november: Update Geriatrik.

Magnus Ladulåsgatan 63A. 12:30-16:30

Anmälan via

janusinfo.se


20 november:

Före Geriatriskt forum: ST-utbildning. Svenska Läkaresällskapet.

Program.

Anmälan.


21 november:

Läkare i hemsjukvård. 12:00-16:30. Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan


21-22 november:

Geriatriskt forum. Tema hjärta och smärta. Svenska Läkaresällskapet.

Anmälan.


27-28 november:

De nödvändiga samtalen. PKC, Sabbatsbergs sjukhus. Program. Anmälan.


28 november

Senaste rönen om kardiologi från ESC och AHA. Registrering från 12.00. Bygget fest och konferens Norrlandsgatan 1.

Program och anmälan


29 november

Etikdag: prioriteringar - en del av läkekonsten? 9:30-16:00. Klara Östra kyrkogata 10. 

Program och anmälan


4 december

Äldrepsykiatriskt nätverk: Fallrisk och psykofarmaka. Kl 15:00-16:45. Klara Östra kyrkogata 10.

Program och anmälan


5-6 december:

De nödvändiga samtalen. PKC, Sabbatsbergs sjukhus. Program. Anmälan.


10 december

Lymfödem efter cancerbehandling - en sjukdom i skymundan. Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan


2020


15 januari:

Prel Gerontologi

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


27-28 januari

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål. Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan


29 januari

Kurs i palliativ medicin motsvarande C5-mål. Malmskillnadsgatan 46.

Program och anmälan.


2-5 februari:

Primärjourskurs i regi av Svensk Intermedicinsk förening.

Kursinformation.


12 februari:

Prel Ortopedisk rehabilitering och ortopediska infektioner

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


11 mars:

Prel Smärtbehandling

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


22 april:

Prel Beroende

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


23-24 april

Dysphagia - Difficulty swallowing. Berzeliussymposium. Malmö.

Mer information13 maj:

Prel Hud

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


3-6 juni:

The 25th Nordic Congress of Gerontology will take place in Iceland

Anmälan via

http://ngf-geronord.se/


1-4 september:

Framtidens specialistläkare. Malmö Arena.


7-9 oktober

EUGMS i Aten.

Mer information successivt på eugms.org.


16 september:

Prel Urologi

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


14 oktober:

Prel Stroke och strokerehabilitering

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


11 november:

Prel KOL

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


2021

22-24 september

EUGMS i London

Mer information successivt på eugms.org.

Copyright @ All Rights Reserved