KALENDARIUM


Kalendarium


2019


22 maj: Hjärtsvikt, hypertoni.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


23-24 maj: De nödvändiga samtalen - läkare. Uppfyller hela b1 och delar av a2 och b5. Program.

Anmälan via

http://pkc.sll.se/utbildning/utbildningar-for-lakare/de-nodvandiga-samtalen--lakare-maj-2019/


23-25 maj: IAGG-ER. International Association of Gerontology and Geriatrics - Europan Region Conference i Göteborg.

Anmälan via

https://iagger2019.se/


11 september: Prel Ångest och depression hos äldre.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


12 september: Vetenskapsmetodik. Delmål a5. Föreläsare bl a docent Dorota Religa och medicine doktor Pauline Raaschou. Tid: 8.30-16.30. Plats: Sabbatsbergs sjukhus, plan 5, Grå rummet. 

Anmälan via

janusinfo.se


16-17 september. Palliativ vård. Delmål b5. Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46. Program. Anmälan.


23-27 september: SIM-veckan, Elite Hotel Marina Tower Stockholm. Program.

Anmälan vi

www.sim.nu


24 september: Update Geriatrik.

Magnus Ladulåsgatan 63A. 12:30-16:30

Anmälan via

janusinfo.se


25-27 september: EUGMS i Krakow.

Anmälan via

www.eugms.org


1 oktober: Sista ansökningsdag för SK-kurser under våren 2020.

http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/


9 oktober: Prel Tromboemboliska sjukdomar.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


11 oktober: ACT-konferensen. Jämlik vård inom äldretandvård. Klara konferens.


13 november: Prel Akutgeriatrik.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


15 november

Kunskapstest avseende Common trunk. 8:30-12.00. Genomförs lokalt.


19 november: Update Geriatrik.

Magnus Ladulåsgatan 63A. 12:30-16:30

Anmälan via

janusinfo.se20 november: Före Geriatriskt forum: ST-utbildning. Svenska Läkaresällskapet.


21-22 november: Geriatriskt forum. Tema hjärta och smärta. Svenska Läkaresällskapet.


2020

15 januari: Prel Gerontologi

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


12 februari: Prel Ortopedisk rehabilitering och ortopediska infektioner

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


12 mars: Prel Smärtbehandling

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


22 april: Prel Beroende

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


13 maj: Prel Hud

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


3-6 juni: The 25th Nordic Congress of Gerontology will take place in Iceland

Anmälan via

http://ngf-geronord.se/


1-4 september: Framtidens specialistläkare. Malmö Arena.


16 september: Prel Urologi

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


14 oktober: Prel Stroke och strokerehabilitering

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


11 november: Prel KOL

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.Copyright @ All Rights Reserved