Hem

Välkommen till ST i geriatrik

Stockholm


 

ST-utbildningen

 

Geriatriken i Stockholms län bedrivs på 14 kliniker med knappt 1000 vårdplatser. Det finns sammanlagt drygt 100 ST-block i geriatrik.

Studierektorerna skickar regelbundet ut aktuell information angående ST utbildningen i form av månadsbrev till  ST läkare och handledare. 

 


Ramarna & intygen

Ramarna för utbildningen till specialist i geriatrik regleras på flera nivåer av socialstyrelsen och Svensk geriatrisk förening. 

Samlad information finns under fliken Ramarna. 

Alla vanliga dokument som Socialstyrelsen kräver för att utfärda specialistkompetens finns samlade under fliken Intyg

 

Individuellt utbildningsprogram 

Utbildningen sker med hjälp av tjänstgöring, kurser, självständiga arbeten och egenstudier. Tips om kurser, litteratur och webbutbildningar är samlade på hemsidan under fliken Kurser och egenstudier. Under fliken Individuellt utbildningsprogam finns stöd för att skapa din egen IUP.

 Under hela utbildningen ska du ha en huvudhandledare och vid olika placeringar även en bihandledare. Studierektorerna har utarbetat rekommendationer för hur handledningen ska gå till. Dessa rekommendationer och rekommenderade bedömningsinstrument finns samlade under fliken Handledning och utvärdering.