Hem

Välkommen till ST i geriatrik

i Stockholm


 

ST-utbildningen

 

Geriatriken i Stockholms län bedrivs på 14 kliniker med knappt 1000 vårdplatser. Det finns sammanlagt närmare 100 ST-block i geriatrik.

 

Villkoren för utbildningen är olika beroende på om du går ST-utbildningen enligt föreskrift från 2015 (blåmarkerade dokument) eller 2021 (rödmarkerade dokument).

Ramarna & intygen

Ramarna för utbildningen till specialist i geriatrik regleras på flera nivåer:

- förskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen,

- rekommendationer för allmänna kompetenser från Sveriges Läkarförbund,

- särskilda rekommendationer utarbetade av Svensk geriatrisk förening samt

- en gemensam kompetensbeskrivning för alla invärtesmedicinska specialiteter.

 

Samtliga dokument som beskriver dessa råd och rekommendationer finns tillgängliga på hemsidan under fliken RAMARNA.

 

Alla vanliga dokument som Socialstyrelsen kräver för att utfärda specialistkompetens finns samlade under fliken INTYG.

 

Innehåll & handledning

Utbildningen sker med hjälp av tjänstgöring, kurser, självständiga arbeten och egenstudier. Tips om kurser, litteratur och webbutbildningar är samlade på hemsidan.

 

Under hela utbildningen ska du ha en huvudhandledare och vid olika placeringar även en bihandledare. Studierektorerna har utarbetat rekommendationer för hur handledningen ska gå till. Dessa rekommendationer och dokumentmallar finns också samlade på hemsidan.