KALENDARIUM


Kalendarium
                                   2023

Höst13 september  


ST-seminarium: Ögon / Öron

Föreläsare: Henrik Wallenström Öron-, näs- och halsläkare, ST-läkare geriatrik Handengeriatriken.

Emma Niveus  med dr. Överläkare ögonsjukdomar.

S:t Eriks Ögonsjukhus.


Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus.

Tid: 13.15-16.30


Anmälan 14 september 


Inspirationsföreläsning för ST handledare

Föreläsare: Ulrika Sjödin Överläkare geriatrik Danderydsgeriatriken, studierektor.


Plats : Egen lokal, digitalföreläsning, teamslänk skickas ut inför föreläsning.

Tid: 14.00-15.45


Anmälan till respektive studierektor senast 8 september 2023.18 oktober 


ST-seminarium Njurmedicin 

Föreläsare: Återkommer med information. 


Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus.

Tid: 13.15-16.30


Anmälan 15 november 


ST-seminarium: Konfusion / BPSD

Föreläsare: Konfusion Gabriela Spulber med dr. överläkare Geriatrik Karolinska universitetssjukhuset

BPSD Daniela Enache 


Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus.

Tid: 13.15-16.30


Anmälan6 december 


ST-seminarium Preliminärt, vetenskapliga arbeten / pågående forskning


Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus.

Tid: 13.15-16.30
                                        2024


Vår


Planerade ST seminarium för våren.

Hemsidan kommer att uppdateras med information om vårens ämnen och föreläsare. 


17 januari

Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus.

Tid: 13.15-16.30


14 februari 

Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus.

Tid: 13.15-16.30


13 mars

Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus.

Tid: 13.15-16.30


17 april

Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus.

Tid: 13.15-16.30


15 maj

Lokal: Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus.

Tid: 13.15-16.30