KALENDARIUM


Kalendarium


202214 september:

Kardiologiska sjukdomar med geriatriskt perspektiv

ST-seminarium 13.15-16.30

Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus

Föreläsare: Johannes Linke, specialist i geriatrik och kardiologi. 20-21 september:

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5 mål

Tvådagars kurs, Ges via PKC

Digitalt via teams

Information och anmälan28 september:

EUGMS i London

Mer information successivt på eugms.org.12 oktober:

Tandhälsa hos äldre

ST-seminarium 13.15-16.30

Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus13-14 oktober:

Kurs i vetenskapsmetodik

Ges via Stockholms Sjukhem

Information och anmälan16 november:

Infektioner hos äldre

ST-seminarium 13.15-16.30

Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus
2023
18 januari:

Tema uppdateras.

ST-seminarium 13.15-16.30

Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus15 februari:

Tema uppdateras.

ST-seminarium 13.15-16.30

Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus15 mars:

Tema uppdateras.

ST-seminarium 13.15-16.30

Josabethsalen Sabbatsbergs Sjukhus