KALENDARIUM


Kalendarium2020
22-24 april

INSTÄLLT: YGS. Yngre geriatrikers symposium.

www.ygs.se


13 maj

INSTÄLLT: Alkohol och äldre

framflytta till i höst 


25-29 maj

Distanskurs på Zoom i äldrepsykiatri inklusive demenser

Anmälan via janusinfo, länk inom kort.


3-6 juni:

The 25th Nordic Congress of Gerontology will take place in Iceland

Anmälan via

http://ngf-geronord.se/


1-4 september:


INSTÄLLT:Framtidens specialistläkare. Malmö Arena.

Kommer åter 7-10 september 2021

http://framtidenslakare.se/


NYTT !

Framtidens specialistläkare erbjuder Digitala kurser i höst ( Ledarskap, Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete) 

anmälan öppnar 20 maj 2020 

http://framtidenslakare.se/


16 september:

Urologiska sjukdomar hos äldre

Överläkare i urologi, PhD Lotta Renström Kosekela

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

anmälan via

janusinfo.se


7-9 oktober

EUGMS i Aten

Program


21 oktober:

Alkohol och äldre 

Charlotte Skoglund överläkare,PhD, verkasam Cereb

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


11 november:

Prel Handledning, ev digitalt 

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


9 december:

Prel KOL

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


2021

22-24 september

EUGMS i London

Mer information successivt på eugms.org.

Copyright @ All Rights Reserved