KALENDARIUM


Kalendarium20201-4 september:


INSTÄLLT:Framtidens specialistläkare. Malmö Arena.

Kommer åter 7-10 september 2021

http://framtidenslakare.se/


NYTT !

Framtidens specialistläkare erbjuder Digitala kurser i höst ( Ledarskap, Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete) 

anmälan öppnar 20 maj 2020 

http://framtidenslakare.se/


16 september:

Urologiska sjukdomar hos äldre

Överläkare i urologi, PhD Lotta Renström Kosekela

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

anmälan via

janusinfo.se


7-9 oktober

EUGMS ersätts av

"Covid 19: Lessons and challenges for health care for older adults"

https://eugms2020.online/


21 oktober:

Alkohol och äldre 

Charlotte Skoglund överläkare,PhD, verkasam Cereb

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


11 november:

Prel Handledning, ev digitalt 

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


12 november

Geriatrisk forum digitalt

https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/kalender/geriatrisk-forum-2020/


9 december:

Prel KOL

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.2021

22 september

EUGMS i Aten

Mer information successivt på eugms.org.


2022

28 september

EUGMS i London

Mer information successivt på eugms.org.

Copyright @ All Rights Reserved