INDIVIDUELLT UTBILDNINGS-PROGRAM

Individuellt utbildningsprogram 

Specialiseringstjänstgöringen är målstyrd, detta innebär att det är kunskapsmålet som är det viktigaste och vägen dit kan se olika ut beroende på hur strukturen ser ut på den enskilda utbildningsplatsen.


Varje ST läkare ska skapa ett individuellt utbildningsprogram, IUP.


I utbildningsprogrammet ska det framkomma en klar koppling mellan delmål, läraktivitet (oftast tjänstgöring) och hur kompetensen sen skall bedömas.


Viktigt att både ST läkare och handledare sätter sig in i målbeskrivningen och de särskilda rekommendationerna från Svensk Geriatriks Förening inför skapande av ST läkarens IUP.Skapa ett individuellt utbildningsprogram

Här hittar du stöd från studierektorerna för att skapa din IUP. 

Individuellt utbildningsprogram.


Förslag från studierektor
Länk till förslag

Egen IUP, mall


Mallen är skapad för att kunna vara ett arbetsverktyg som kan följa dig som ST läkare under din ST. 

Innehåller individuellt utbildningsprogram. Möjlighet för dokumenation av kurser, handledningstillfällen och tjänstgöringar.

 

Länk till mall

Uppstart 


Ta hjälp från din handledare och studierektor inför skapade av din IUPLänk till mer information om IUP från studierektorerna

Den gemensamma kuskapsbasen 


SIM har tillsammans med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen utarbetat en kompetensbeskrivning som vägledning för de ST-läkare som ska specialisera sig inom ämnesområdet Medicin.


Målen för ST-utbildningen ska i normalfallet uppnås på 5år varav 2 år ska utgöras av den gemensamma kunskapsbasen.Länk till den gemensamma kunskapsbasen