RAMARNA


Ramarna


Föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer kring ST i geriatrik.

Längst ned på sidan finns ST-kontrakt samt ST-ÖK blankett för nedladdning. 

 


Föreskrifter och allmänna råd

 

Socialstyrelsens föreskrifter är bindande regler, medan allmänna råd är rekommendationer.

 

Föreskrifter och allmänna råd, ST 2015

 

Föreskrifter och allmänna råd, ST 2021

 

 


Målbeskrivningar

 

Socialstyrelsens kompetenskrav beskriver samtliga delmål för utbildningen.

 

Målbeskrivningar, ST 2015

 

Målbeskrivningar, ST 2021

 


 

 

Särskilda rekommendationer

 

De särskilda rekommendationerna är utarbetade av Svensk Geriatrisk förening.


Särskilda rekommendationer, ST 2015

 
Rekommendationer för allmänna kompetenser


Rekommendationerna för a- och b-målen är utarbetade av Sveriges Läkarförbund.

 

Allmänna kompetenser, ST 2015

 

 


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska basspecialiteterna (delmål c1-c5). Utarbetad gemensamt av specialistföreningarna. 

 

Kompetensbeskrivning gemensamma kunskapsbasen

 Kompetensbeskrivning för huvudutbildningen i geriatrik


Kompetensbeskrivning för huvudutbildningen i geriatrik (delmål c6-c13). Utarbetad av geriatriska rådet. 


Kompetensbeskrivning huvudutbildning i geriatrik, ST 2015


 


ST-kontrakt


ST-kontraktet styr planeringen för den indivuduella planeringen 

 

ST-kontrakt för ST 2015

 ST-ÖK-blankett


Blankett inför placering på sidoutbildningsklinik