RAMARNA


Ramarna

för ST-utbildningen består av en rad olika föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer samt ett ST-kontrakt. Alla dokument kan laddas ner härifrån.

 

Föreskrifter och allmänna råd

 

Socialstyrelsens föreskrifter är bindande regler, medan allmänna råd är rekommendationer.

 

Föreskrifter och allmänna råd nya ST

 

Föreskrifter och allmänna råd gamla ST

 

 

Målbeskrivningar

 

Socialstyrelsens kompetenskrav beskriver samtliga delmål för utbildningen.

 

Målbeskrivningar nya ST

 

Målbeskrivningar gamla ST

 

 

Rekommendationer för allmänna kompetenser

Rekommendationerna för a- och b-målen är utarbetade av Sveriges Läkarförbund och gäller endast nya ST.

 

Allmänna kompetenser (nya ST)

 

 

Särskilda rekommendationer

 

De särskilda rekommendationerna är utarbetade av Svensk Geriatrisk förening.


Särskilda rekommendationer nya ST

 

Särskilda rekommendationer gamla ST

 

 

Kompetensbeskrivning för common trunk

 

Kompetensbeskrivning för common trunk gäller endast nya ST och utgör den gemensamma kunskapsbasen för samtliga invärtesmedicinska specialiteter, utarbetade gemensamt av specialitetsföreningarna.

 

Kompetensbeskrivning common trunk (nya ST)

 

 

ST-kontrakt

ST-kontraktet styr planeringen för den individuella utbildningen.

 

ST-kontrakt för nya ST-utbildningen

 

ST-kontrakt för gamla ST-utbildningen


 

ST-ÖK-blankett

Blankett inför placering på sidoutbildningsklinik


Copyright @ All Rights Reserved