KURSER & EGENSTUDIER


Kurser och egenstudier

 

 

SK-kurser

Socialstyrelsen anordnar SK-kurser. Dessa är sökbara via Socialtyrelsens hemsida.

https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/


 

Svensk geriatrisk förening.

Sammanställning av rekommenderad litteratur  för egenstudier finns på Svensk geriatrisk förening, SGFs hemsida. 


Rekommenderad litteratur Svenska läkaresällskapet

Kalendarium för aktuella seminarium.


Youtube kanal

Webbutbildningar


Framtidens specialistläkare erbjuder digitala kurser i vår

Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete, Ledarskap, Läkemedel, Palliativ medicin och likarätt


Anmälan via

http://framtidenslakare.se/

 


Läkemedelsgenomgångar för äldre

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/133/lakemedelsgenomgangar-for-aldreSårsmart

http://www.sarsmart.se/


 

Försäkringsmedicin 

lärtorget


Diskussion kring läkemedelsfrågor för äldre

https://www.janusinfo.se/fortbildning/utbildningsmaterial/fortbildningfilmer/filmer/lakemedelsbehandlingfordemestsjukaaldreengeriatriskdiskussion.5.151739f161e6faa206259a5.html


Antibiotikasmart

Antibiotikasmart är en webbutbildning från Strama som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.

http://www.antibiotikasmart.se/#/hej!/1/

 

Hypocampus

Hypocampus innehåller ett flertal medicinska moduler för egen inlärning.

hypocampus.se/

 

Osmosis

Osmosis innehåller videor och genomgångar liksom olika sätt att testa egen kunskap genom quiz och sk flashcards. osmosis.org

 Podcast

Aeme

Aeme (Association for Elderly Medicine Education) har en podcast.

http://aeme.org.uk/cotecast/

 

Mini-GEM

Mini-GEMs (Geriatric E-learning Modules) korta föreläsningar om ämnen som rör geriatriska patienter.Tex hyponatremiutredning på 9 min eller Urologiska sjukdomar hos äldre på 5 minuter.

http://aeme.org.uk/mini-gems/

 

GEM cast

GEM cast är en amerikansk podcast för geriatrisk akutmedicin. Senaste avsnittet där handlar om vikten av ortostatiskt prov även på akuten.

https://gempodcast.com/


The Hearing Aid Pod Casts

publicerar också podcasts med geriatriskt fokus. Nedan länkar till poddar om utsättning av läkemedel respektive trauma hos äldre.

http://thehearingaidpodcasts.org.uk/7-01-polypharmacy/

http://thehearingaidpodcasts.org.uk/7-02-silver-trauma/

 


Akutboken

Akutboken hemsida där du kan beställa akutboken och lyssna på äldre podcast


Akutboken