KURSER & EGENSTUDIER


Kurser och egenstudier

 

 

SK-kurser

Socialstyrelsen anordnar SK-kurser. Dessa är sökbara via Socialtyrelsens hemsida.

https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/


 

Webbutbildningar


Framtidens specialistläkare erbjuder digitala kurser i vår

Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete, Ledarskap, Läkemedel, Palliativ medicin och likarätt

Anmälan via

http://framtidenslakare.se/

 

Läkemedelsbehandling av äldre:

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/132/lakemedelsbehandling-av-aldre


Läkemedelsgenomgångar för äldre

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/133/lakemedelsgenomgangar-for-aldre


Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST läkare

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/103/specialitetsovergripande-klinisk-farmakologi-for-st-lakare


Sårsmart

http://www.sarsmart.se/

 

Försäkringsmedicin 

lärtorget


Diskussion kring läkemedelsfrågor för äldre

https://www.janusinfo.se/fortbildning/utbildningsmaterial/fortbildningfilmer/filmer/lakemedelsbehandlingfordemestsjukaaldreengeriatriskdiskussion.5.151739f161e6faa206259a5.html

 

Palliation ABC

http://palliationsakademin.se/utbildningar-2/e-utbildningar/

 

Lindra smärta i palliativ vård

https://pkc.sll.se/utbildning/webbutbildningar/lindra-smarta-i-palliativ-vard/


Antibiotikasmart

Antibiotikasmart är en webbutbildning från Strama som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.

http://www.antibiotikasmart.se/#/hej!/1/

 

Hypocampus

Hypocampus innehåller ett flertal medicinska moduler för egen inlärning.

hypocampus.se/

 

Osmosis

Osmosis innehåller videor och genomgångar liksom olika sätt att testa egen kunskap genom quiz och sk flashcards. osmosis.org

 

Coursera

Coursera innehåller utbildning inom många områden, men det går att klicka sig fram till medicinska kurser. coursera.org

 

Läkaresällskapet youtubekanal

Att ställa rätt diagnos - risker och möjligheter

Fler avlidna i vårdrelaterade infektioner än i trafiken - det duger inte!

Åldersexplosionen. Hur ska vi göra? Hur kommer vården att fungera, eller inte?

Preventionsdagen 2018: Det aktiva åldrandet; medicinskt perspektiv


Preventionsdagen 2018: Det aktiva åldrandet; idéhistoriskt perspektiv


Podcast

Akutboken

Akutboken har en podcast om njurskada vid röntgenkontrast mm

Akutboken.

 

Aeme

Aeme (Association for Elderly Medicine Education) har en podcast.

http://aeme.org.uk/cotecast/

 

Mini-GEM

Mini-GEMs (Geriatric E-learning Modules) korta föreläsningar om ämnen som rör geriatriska patienter.Tex hyponatremiutredning på 9 min eller Urologiska sjukdomar hos äldre på 5 minuter.

http://aeme.org.uk/mini-gems/

 

GEM cast

GEM cast är en amerikansk podcast för geriatrisk akutmedicin. Senaste avsnittet där handlar om vikten av ortostatiskt prov även på akuten.

https://gempodcast.com/


The Hearing Aid Pod Casts

publicerar också podcasts med geriatriskt fokus. Nedan länkar till poddar om utsättning av läkemedel respektive trauma hos äldre.

http://thehearingaidpodcasts.org.uk/7-01-polypharmacy/

http://thehearingaidpodcasts.org.uk/7-02-silver-trauma/