HANDLEDNING & UTVÄRDERING

Handledning

Vid tjänstgöring på hemmaklinik: en timme två gånger per månad. Vid tjänstgöring på sidoutbildningsklinik: en timme en gång per månad med handledaren på sidotubildningskliniken och två gånger per månad med huvudhandledare.

Handledning


Utvärdering vid klinisk tjänstgöring

Vid tjänstgöring på hemmaklinik: en gång per halvår med huvudhandledare. Vid tjänstgöring på sidoutbildningsklinik: i slutet av placeringen, eller, om lång placering, en gång per halvår med aktuell handledare.

Utvärdering vid klinisk tjänstgöring


Återkoppling efter en tids gemensamt rondarbete

En gång per halvår med aktuell handledare.

Återkoppling efter en tids gemensamt rondarbete s 1

Återkoppling efter en tids gemensamt rondarbete s 2


Medsittning

Två-tre gånger under ST-tiden.

Medsittning s 1

Medsittning s 2Handledning

& utvärdering

Handledning och utvärdering ingår i ST-utbildningen. Handledare och adept har båda ett ansvar för att handledningen kommer till stånd och får en bra utformning. Här presenenteras studierektorernas rekommendationer avseende form och omfattning av en god handledning. Alla dokument är nedladdningsbara. ST-läkaren är ansvarig för dokumentation av handledningen.Case Based Discussion

En gång per halvår med huvudhandledaren eller aktuell handledare.

CBD sida 1

CBD sida 2

Instruktion för bedömning enligt CBD sida 1

Instruktion för bedömning enligt CBD sida 2


ST-kollegium

En gång per år under tjänstgöring på hemmaklinik. Totalt två-tre gånger under ST-tiden.

Skattning i samband med ST-kollegium


Årsrapport

Inför revidering av ST-kontraktet. Skickas tillsammans med checklistan till studierektor.

 Årsrapport


Checklista

Fylls i kontinuerligt under året.

Checklista


Copyright @ All Rights Reserved