INTYG

Intyg


Här finns de viktiga intygen från Socialstyrelsen att ladda ner.

Observera att intygen skiljer sig mellan målbeskrivningen SOFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8


Du kan också ladda ner blanketten för ansökan om specialistbevis liksom anvisningar till den ansökan.